Redigeren

>> Misschien heeft u een ont-
werptekst voor een bedrijfs-
brochure liggen waar u nog niet helemaal tevreden over bent. Of leest de homepage van uw web-
site bij nader inzien toch niet zo lekker weg als u had gehoopt. Vervelend, maar geen nood: wij ruimen dergelijke problemen in
no time voor u uit de weg. <<
>> Alltexts herschrijft teksten net zolang totdat ieder woord op de juiste plek staat. We redigeren volgens een drie stappen plan. Allereerst controleren we de tekst op fouten in de spelling, inter-
punctie en grammatica. Ver-
volgens ontdoen we de tekst van kromme zinnen, twijfelachtige woordkeuzes en andere
onduidelijkheden. Tenslotte verbeteren we de structuur en
de stijl van de tekst. >> Korte teksten zoals advertorials en mailings kunnen binnen vijf werkdagen door ons worden gecorrigeerd en herschreven.
Meer weten over deze dienst?
Kijk op de pagina’s werkwijze
en tarieven. <<